Köpvillkor

Levande dokument!

Detta dokument är så kallat levande och kan ändras utan förvarning. Det som står i dokumentet vid tillfället gäller. Detta för att vi på ett lätt sätt skall kunna hålla våra villkor så uppdaterade och så lätta att förstå som möjligt.

Allmäna regler för köp hos oss

Du skall vara minst 15 år gammal för att beställa varor via vår hemsida. Föräldrar ansvarar för ev beställningar från minderåriga. Du skall vara bosatt i Sverige. Vi godkänner inga köp från andra länder.

Ånger/Återköp

Vid ev. byten eller ånger/återköp tillhandahåller vi oss rätten att debitera kunden verklig fraktkostnad 120 kr av varans värde. Ångerrätten (öppet köp) gäller ej rea eller specialbeställda produkter. Vid ånger av varorna så står alltid köparen för omkostnaderna så som tex. frakter, osv.
Betalning återbetalas inom 14 dagar från det att vi fått tillbaka varorna i nyskick.

Enligt distansavtalslagen har man som konsument rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från det att man tagit emot varorna, OBS! varan måste vara oanvänd. Varorna skall återsändas i oskadat skick i originalförpackning med betald frakt.

Reklamationer

Vid godkänd reklamation står ni för frakten till oss och vi för returfrakten till Er.
Vid alla reklamationer måste ovillkorligen en kopia av kvittot bifogas.
Rea och outletprodukter går ej att reklamera.
Vid reklamation måste man kontakta LifestyleSport på telefonnummer 0322-672800 för att få ett reklamations nummer.

Transportskador

Upptäcker du att paketet är skadat när du hämtar ut det, anmäl det genast till utlämningsstället. Upptäcker du skadan när du kommit hem, tag med hela försändelsen tillbaka till utlämningsstället och fyll i en skadeanmälan.

Garanti

Vi följer tillverkarens garantivillkor garanti mot fabrikationsfel lämnas på våra produkter beroende på vilket märken det gäller. Kvittot gäller som garantibevis. Garantin gäller ej transport eller resekostnader. LifestyleShop med underleverantörer är icke skyldig att till köparen utge någon som helst ersättning vare sig för personskada, skada på egendom eller annan förlust eller skada. Tvist rörande reklamation kan hänskjutas till Allmänna Reklamationsnämnden.

OBS! Alla falskabeställningar polisanmäles

Outlösta paket

Ej uthämtade och retunerade paket debiteras verklig fraktkostnad samt en administrationsavgift om 200 kronor inkl. moms.

Vid tvist

I tvisteärenden har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Betalning

Alla priser som återfinns på våra sidor, bygger på kontant betalning vid leverans. Med kontant betalning avser postförskott eller förskottsbetalning, såvida inget annat avtalats. Leverans mot faktura sker endast till kunder som har beviljad kredit hos LifestyleSport. Vid returer av fel storlek tillkommer en avgift på 50 kr i frakt. Denna avgift skickas med skorna i retur till oss. Inga nya skor skickas ut innan vi mottagit returvaror och avgifter.

Utebliven betalning

Vid utebliven betalning skickas detta ärende till inkassobolag eller kronofogdemyndigheten.

Frakt

Vid ev. byten eller ånger/återköp tillhandahåller vi oss rätten att debitera kunden verklig fraktkostnad 120 kr. Vid returer av fel storlek tillkommer en avgift på 70 kr i frakt. Denna avgift skickas med skorna i retur till oss. Inga nya skor skickas ut innan vi mottagit returvaror och avgifter. Vid återköp står kunden för returfrakt till oss.

Priser

Alla priser på LifestyleShops hemsida samt i butik är inkl 25% moms. Priserna kan dock ändras pga moms, valutaförändringar eller annat som står utanför vår kontroll. LifestyleShop reserverar sig för eventuella tryckfel som kan finnas på sidan samt i butiken.

Leveranstid

Normalt har du leveransen inom 1-7 arbetsdagar. Vid lång leveranstid så kontaktar vi alltid kunden om leveransbesked. Detta sker så fort vi fått veta leveranstiden av leverantören. Vid en eventuell rest order så skickar vi ALLTID rest ordern fraktfritt. Kund äger inte rätt till ersättning vare sig för direkt eller indirekt skada han/hon lidit till följd av att LifestyleSport levererat en vara senare än vad som avtalats.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Beställning

Är du yngre än 18 år så måste din målsman beställa.

Dina rättigheter

Vill du veta mer om dina rättigheter som konsument, besök Konsumentverket.se

Övrigt

LifestyleShop reserverar sig för eventuella tryckfel, andra felaktigheter samt ändringar av tekniska data som står utanför vår kontroll.

Kontakt

LifestyleSport AB
N.Fiskaregatan 16
441 50 Alingsås
Sweden

Tel: 0322-672800

Org nr: 556722-1444
Innehar F-skattebevis

Email: info@lifestylesport.se